Press

Bokrelease

Munktecken i Sverige - Monk Signs in Sweden

Kommande

(kommande december 2020


(kommande 2021)


The Deaf Sport Movement in Europe

"Boken är ett viktigt samlat  dövhistoriskt dokument över europeisk dövidrott. Det är en noggrann sammanställning över den levande dövidrottsrörelsen i Europa: över 200 EM har nämligen genomförts seda 1954."

Tomas Lagergren, Dövas Tidning

Den uppländska dövhistorien

"Deras tidigare böcker har antingen varit rikstäckande eller jubileumsböcker. Nu går de på djupet lokalt. Bokens titel avslöjar ett genidrag - det är en bok om dövrörelsen i ett specifikt område. Ofta har liknande böcker varit avgränsade till någon dövförening som fyllt 100. Sådana böcker riskerar att fastna i listor över folk som suttit i styrelser."

Tomas Lagergren, Dövas Tidning, nr 4 2017

Den medelpadska dövhistorien

"Att vara döv innebär speciella svårigheter att delta fullt ut i ett samhälle som fungerar på de hörandes villkor. Därför bildade döva över hela landet föreningar i samband med dden stora föreningsvågen som svepte över landet kring förra sekelskiftet."

Susanne Holmlund, Sundsvalls Tidning, 22 maj 2018


"Grejen med lokal historia är att inte lika vitt spridda historier och personer kommer fram i ljuset och man kan se tydligare hur saker och ting hänger ihop./.../Därför är det viktigt att även lokal historia dokumenteras för eftervärlden."

Tomas Lagergren, Dövas Tidning, nr 4 2018

Sveriges Dövas Ungdomsförbund 50 årsjubileum 1966-2016

Ung 50-åring i unik jubileumsbok. "En av utmaningarna med arbetet av boken är just att göra den röriga historien begriplig./.../Deras arbete resulterade i en över 300 sidor jubileumsbok som är rikt illustrativ med bilder varvade med berättelser, fakta och "Visste du att..."-notiser om förbundets lägerverksamhet och intressepolitiksa arbete med mera. Ett återkommande tema är de översiktliga tidsaxlarna med tillhörande ungdomsklubbar och dövskolor under denna tid. Den börjar år 1937 då den första "renodlade" ungdomsklubben för döva startade i Stockholm 1937."  Skriven av Charlotte Gustavsson & Urban Mesch (2019). 112 sidor. Beställ boken genom www.vastanviksfhs.se/historia/  ISBN 978-91-983928-3-8, e-post: info@vastanviksfhs.se

Niclas Martinsson, Dövas Tidning, nr 6 2016 

110 fantastiska år med Idrottsklubben Surd

"...Denna bok handlar om dövidrottsklubben från Göteborg, IK Surd, bildad 1903. Boken tecknar ned klubbens första 110 år. Efter en kort inledning ägnar författarna klubbens stiftare Carl Daniel Andersson, Oscar Rydén och Gösta Wiberg ett kapitel var i boken. Sedan rivstartar man med ett kronologiskt bildspel varvat med smått och gott decennievis. Trevligt med mycket bilder. Man märker direkt hur viktiga idrottsklubbarna varit - och är - för dövrörelsen...."

Tomas Lagergren, Dövas Tidning

Samarbete är vår styrka

Boken berättar om hur dövidrotten växt fram tack vare att döva idrottsledare och idrottsmän flyttade runt inom Norden. Det gjorde att idrotten korsade gränserna och föreningslivet vann mark. Bokens 368 sidor vittnar om de många mästerskap och tävlingar som hållits under de 102 år som NBDI funnits. Boken har glädjande nog mycket bilder som förstärker tidsandan genom åren i dövidrotten till exempel den starka bild från Världsspelen i Stockholm 1939 som visar avslutningsbanketten...".

Tomas Lagergren, Dövas Tidning

Den framstående idrottsmannen Johan Alfred Selenius Dahlström

Den här boken tillägnas idrottsmannen Johan Alfred Selenius Dahlström - en för de flesta okänd person. Han var en av skaparna av IK Hephata och således en pionjär inom den svenska dövidrotten - som en motsvarighet till Victor Balck, den svenska idrottens fader. Boken är välskriven och ger en bra bild av både den tidiga svenska dövidrotten som av huvudpersonen själv.

Anders Östnäs, BTJ, häftepos 13122211


"I boken är det inte bara Alfred Dahlström som presenteras i boken, utan några andra tongivande profiler i dövidrotten, som hans förebild, konståkaren Carl Werner. Det är en förgången tid som lyfts fram. Man vill veta mera. Men tyvärr så skrev inte många döva ned sin historia på den tiden. Det ställer också det till litet för författarna, då jag saknar i boken är litet mer berättande. Mycket fakta kommer fram i stora delar av boken. Det tyder på att författarna lyckats få fram mycket i arkiven, något de ska ha beröm för."

Tomas Lagergren, Dövas Tidning

Dövidrottens historia 200 år - dess utveckling och betydelse

35 nordiska dags- och facktidskrifter har beskrivit och recenserat boken.


Boken är ett gediget dokument, som bör intressera alla som är intresserade av idrott och idrottsutveckling - inte enbart för de närmast berörda: döva och hörselskadade"

Anders Östnäs, BTJ, häftepos 11106298


"För de i dövidrotten involverade måste det bli mycket värdefullt att ha sin hela bakgrund exponerad till nytta för den egna identiteten. För den idrottshistoriska forskningen i vidare mening är det värdefullt att ännu en bricka i det stora idrottsspelet nu har hamnat på plats."

Jan Lindroth, professor emeritus


"Frihet, jämlikhet och broderskap

den tysta världen"

Andreas Lidén, Sundsvalls Tidning


"Boken är en av de bästa böcker om döva personer och deras liv."

Yerker Andersson, fd professor Gallaudet University, Washington D.C.


"Det är verklig samhällshistoria vi får ta del."

Harriet Björneheim, fd studierektor och Åsa Hammar fd rektor Manillaskolan, Nordiska tidskrift för hörsel- och dövundervisning Nr 1-2/2011


"Den text ni skrivit är suverän både till sitt innehåll och sin form. Till det starkare med ert arbete räknar jag de suveräna bilderna."

Göte Hansson, professor emeritus


"Vidare är släktforskare alltid intresserad av personhistoria, varför några personer lyfts fram, som varit banbrytande inom denna skol- och idrottsvärld."

Barbro Anderson, MGF-Nytt Nr 4/2011

Folder

Nordiska Baltiska Dövidrottsförbundet. Samarbete är vår styrka samt några inblickar i NBDI:s historia. 40 sidor.

Text: Urban Mesch (2013). Finns även på finska.

Copyright © All Rights Reserved