Om mig

Bedrivs numera som näringsverksamhet sedan 2013 och är helägt av Urban Mesch. Verksamhet har sedan 2009 bedrivits som personlig enskild konsulting på sidan om författarskap av böcker inom olika historiska idrottsverksamheter.

Filosofi - övertygelse


Vår filosofi är att vi ska verka inom de områden där vi tillsammans med respektive kund ser ett mervärde i vad vi kan erbjuda.


Vi har mognaden att visa respekt inför uppgiften. Vi har samtidigt rådgivarens integritet att tala om när vi ser en annan lösning. Vi har också ödmjukheten och insikten att tala om när vi inte har den kompetensen. - Men med stöd av samarbetspartners kompletterar vi effektivt våra tjänster och vår kompetens när det behövs.


Vår övertygelse är att ständig utveckling är nyckeln till långsiktig framgång: Vi tar därför målmedvetna steg för att ständigt förbättra, utveckla och öka nyttan i vårt långsiktiga kundsamarbete.

Verksamheter - Kunskaper - Erfarenheter

 

Geografiskt verksamhetsområde gäller i första hand Sverige men Europa ligger också inom området för vår verksamhet.

Installations- och konsultansvar för långsiktigt underhåll av arkivsystem. Dels i kundens egen regi eller förvaring i samarbete med Riksarkivet i Marieberg och Arninge samt med Stockholms stadsarkiv. För kunder utanför Sverige samarbetar vi givetvis med hänsyn till respektive lands arkivförordningar.

 

Evenemangsstöd för utställningar, idrottsevenemang, föredrag/föreläsningar inom hela Norden.

 

Föreningsadministration för arkiv, ordning och reda, utredningar mm.

Författarskap och försäljning av böcker.

 

 

Projekt/uppdrag

Bok, Västanviks Folkhögskola

Bok, European Deaf Sports Organisation (EDSO)

Bok, Medelpads Dövas Förening

Bok, Uppsala Läns Dövas Förening

Bok, Sveriges Dövas Ungdomsförbund

Bok, Idrottsklubben Surd

Utställning, "SDI 100 år", Svenska Dövidrottsförbundet och Riksidrottsmuseet

Häfte, Familjeklubben Näckrosens 25-årsjubileum

Metadata, Dövstudier åt alla, Sveriges Dövas Riksförbund

Arkivtjänstkunder

Dövas Akademiska Klubb

Dövas Förening i Arboga

Dövas Förening i Motala

Dövas Förening i Hoforsorten

Dövas Förening i Södertälje

Dövas Förening i Finspång

Dövas Förening i Västerås och Dövas Förening i Mjölby

Dövas Kvinnoförening i Stockholm

Dövas Motorklubb Viking

European Deaf Sports Organisation

Familjeklubben Näckrosen, Stockholm

Idrottsklubben Adils

Idrottsklubben Birka

Idrottsklubben Hephata

Konstförening för döva i Stockholm

Malmö Dövas Förening "Svenske"

Motorklubb Upplandia Dövas Förening Uppsala

SDR Tecken AB

SDR video, SDR Media och Dövas TV i Leksand i samarbetet med Sveriges Television

Stiftelsen Margit Wibel fond

Stockholms Dövas Datorförening

Stockholms Dövas Förening

Stockholms Dövas Ungdomsråd

Stockholms läns dövas pensionärsförening

Stockholms universitet, Institutionen för lingvistik

Stockholmssvingarnas Golfsällskap

Svenska Dövidrottsförbundet

Sveriges Dövas Bridgeförbund

Sveriges Dövas Motorförbund

Sveriges Dövas Pensionärsförbund

Sveriges Dövas Riksförbund

Sveriges Dövas Ungdomsförbund

Sveriges Dövas Husvagnsklubb

Uddevalla Dövas Bridgeklubb

Ungdomsklubben Kungsängsliljan Uppsala

Uppsala Dövas Sportfiskeklubb

Uppsala Dövstummas Schackklubb

Uppsala Läns Dövas Förening

Uppsala Läns Dövas Pensionärsförening

Västanviks Resurs- och Utvecklingscenter

Västerås Dövas Länsförening

 

Urban Mesch - biografi


Urban Mesch (1962) har idrottslärarexamen vid GIH i Örebro 1986 och har i mer än 30 år varit verksam inom dövidrotten i flertal befattningar och uppdrag, bland annat idrottskonsulent 1988-2001 och generalsekreterare i Svenska Dövidrottsförbundet 2001-2009. Under 2009-2010 arbetat som konsult i arkivfrågor för Sveriges Dövas Riksförbund och Stockholms Dövas Förening samt Idrottsklubben Hephata 2011. Från 2013 egenföretagare.

Copyright © All Rights Reserved