Press

Om boken "110 fantastiska år med Idrottsklubben Surd.

"...Denna bok handlar om dövidrottsklubben från Göteborg, IK Surd, bildad 1903. Boken tecknar ned klubbens första 110 år. Efter en kort inledning ägnar författarna klubbens stiftare Carl Daniel Andersson, Oscar Rydén och Gösta Wiberg ett kapitel var i boken. Sedan rivstartar man med ett kronologiskt bildspel varvat med smått och gott decennievis. Trevligt med mycket bilder. Man märker direkt hur viktiga idrottsklubbarna varit - och är - för dövrörelsen...."

Tomas Lagergren, redaktör Dövas TidningOm boken "Samarbete är vår styrka - Från Nordiska Dövstummas Idrottsförbund till Nordiska Baltiska Dövidrottsförbundet 1912-2012"

Boken berättar om hur dövidrotten växt fram tack vare att döva idrottsledare och idrottsmän flyttade runt inom Norden. Det gjorde att idrotten korsade gränserna och föreningslivet vann mark. Bokens 368 sidor vittnar om de många mästerskap och tävlingar som hållits under de 102 år som NBDI funnits. Boken har glädjande nog mycket bilder som förstärker tidsandan genom åren i dövidrotten till exempel den starka bild från Världsspelen i Stockholm 1939 som visar avslutningsbanketten...".

Tomas Lagergren, redaktör Dövas TidningOm boken "Den framstående idrottsmannen Johan Alfred Selenius Dahlström"

Den här boken tillägnas idrottsmannen Johan Alfred Selenius Dahlström - en för de flesta okänd person. Han var en av skaparna av IK Hephata och således en pionjär inom den svenska dövidrotten - som en motsvarighet till Victor Balck, den svenska idrottens fader. Boken är välskriven och ger en bra bild av både den tidiga svenska dövidrotten som av huvudpersonen själv.

Anders Östnäs, BTJ, häftepos 13122211


"I boken är det inte bara Alfred Dahlström som presenteras i boken, utan några andra tongivande profiler i dövidrotten, som hans förebild, konståkaren Carl Werner. Det är en förgången tid som lyfts fram. Man vill veta mera. Men tyvärr så skrev inte många döva ned sin historia på den tiden. Det ställer också det till litet för författarna, då jag saknar i boken är litet mer berättande. Mycket fakta kommer fram i stora delar av boken. Det tyder på att författarna lyckats få fram mycket i arkiven, något de ska ha beröm för."

Tomas Lagergren, redaktör Dövas TidningOm boken "Dövidrottens historia 200 år - dess utveckling och betydelse"

35 nordiska dags- och facktidskrifter har beskrivit och recenserat boken.


Boken är ett gediget dokument, som bör intressera alla som är intresserade av idrott och idrottsutveckling - inte enbart för de närmast berörda: döva och hörselskadade"

Anders Östnäs, BTJ, häftepos 11106298


"För de i dövidrotten involverade måste det bli mycket värdefullt att ha sin hela bakgrund exponerad till nytta för den egna identiteten. För den idrottshistoriska forskningen i vidare mening är det värdefullt att ännu en bricka i det stora idrottsspelet nu har hamnat på plats."

Jan Lindroth, professor emeritus


"Frihet, jämlikhet och broderskap

den tysta världen"

Andreas Lidén, Sundsvalls Tidning


"Boken är en av de bästa böcker om döva personer och deras liv."

Yerker Andersson, fd professor Gallaudet University, Washington D.C.


"Det är verklig samhällshistoria vi får ta del."

Harriet Björneheim, fd studierektor och Åsa Hammar fd rektor Manillaskolan, Nordiska tidskrift för hörsel- och dövundervisning Nr 1-2/2011


"Den text ni skrivit är suverän både till sitt innehåll och sin form. Till det starkare med ert arbete räknar jag de suveräna bilderna."

Göte Hansson, professor emeritus


"Vidare är släktforskare alltid intresserad av personhistoria, varför några personer lyfts fram, som varit banbrytande inom denna skol- och idrottsvärld."

Barbro Anderson, MGF-Nytt Nr 4/2011

Copyright © All Rights Reserved