Bok

Copyright © All Rights Reserved

110 fantastiska år med Idrottklubben Surd

iIdrottsklubben Surd har under åren 1903–2013 engagerat sig och skapat en innehållsrik samva¬ro i dövidrottens värld där en teckenspråkig gemenskap betytt allt för döva breddidrottare och storstjärnor sedan klubben bildades 1903. Den förste ordföranden i Idrottsklubben Surd var Gösta Wiberg. Senare hade Carl Daniel Andersson haft ett stort inflytande inom dövidrotten och förbundsbildandet i Sverige, inte minst genom sitt kontaktnät med de nordiska länderna. Oscar Rydén var starkt involverad i internationella frågor och betydde mycket för Idrottsklubben Surd som haft skiftande öden genom åren. Allt började med ungdomarnas idrottsglädje som ledde till en framåtdrivande utveckling. Boken 110 fantastiska år med Idrottsklubben Surd ger en unik inblick i Idrottsklubben Surds historia, surdpokalen, dövidrottshjältar från svunnen tid och den göteborgska dövidrotten. Dessutom återfinns en mängd historiskt intressanta bilder i boken. 

Den här boken handlar om en 110 fantastiska år med Idrottsklubben Surd. 424 sidor.

Om det finns intresse att köpa boken eller att korrespondera med oss går det via e-post: info@dovidrottenshistoria.se eller kontaktformulär nedan.

Boken kostar 420 kr inklusive moms eller 44 Euro. Porto tillkommer. Glöm inte att ange namn och adress.


Christy Kristensson, Edit Steiner, Urban Mesch och Johanna Mesch (2015). 110 fantastiska år med Idrottsklubben Surd.

ISBN: 978-91-637-4 808-0

424 sidor.

Pris 420 kronor + porto


Samarbete är vår styrka. Från Nordiska Dövstummas Idrottsförbund till Nordiska Baltiska Dövidrottsförbundet 1912-2012.  NYHET!

Döva idrottsledare och idrottsmän har flyttat inom Norden men främst mellan Norge, Sverige, Finland, Danmark och senare Island. Det har påverkat och utvecklat dövidrotten inom respektive land, förbund och föreningar både idrottsligt och socialt. Allt började på ett initiativ av Idrottsklubben Surd i Göteborg. Några svenska döva idrottsmän från Surd åkte till Köpenhamn och tävlade mot den danska klubben Døvstumania. Den bestämda tidpunkten var den 9 september 1905.

C. Dan Andersson var idémakaren bakom tävlingarna om Surdpokalen som lade grunden till bildandet av Nordiska Dövstummas Idrottsförbund. Han avböjde sig uppdraget som ordförande men fortsatte idogt att arbeta och leda projektet 1906-1912. Hans Jörgen Jarlnaes (Hansen) blev förbundets förste ordförande 1912.

Boken ger en unik presentation av Nordiska Baltiska Dövidrottsförbundets utveckling, med de nordiska ländernas dövidrottsklubbar och också med ingång av de baltiska länderna sedan 1992.

Nordiska Baltiska Dövidrottsförbundet är den äldsta organisationen i världen för personer med funktionsnedsättningar innan världsorganisationen International Committee of Sports for the Deaf (ICSD), tidigare Comité International des Sports des Sourds (CISS) som instiftades 1924.


Mesch, Urban & Johanna Mesch (2014). Samarbete är vår styrka. Från Nordiska Dövstummas Idrottsförbund till Nordiska Baltiska Dövidrottsförbundet 1912–2012. Eget förlag, Stockholm.

ISBN: 978-91-637-4807-3

368 sidor.

Pris: 400 kronor + porto

Den framstående idrottsmannen Johan Alfred Selenius Dahlström

Johan Alfred Selenius Dahlström (1863-1945) var en framstående nordisk döv idrottsman, både som professionell och tränare. Han föddes i Kristiania, idag Oslo, men bodde under sitt liv även i Stockholm och Köpenhamn. Efter att ha träffat och inspirerats av sin nio år yngre förebild Carl Werner, som på den tiden var en döv professionell konståkare, blev Alfred själv en framgångsrik långdistanslöpare som ofta tävlade i Kristiania och Stockholm.


Mesch, Urban & Johanna Mesch (2013). Den framstående idrottsmannen Johan Alfred Selenius Dahlström. Eget förlag, Stockholm

ISBN: 978-91-637-2599-9

Pris: 200 kronor + porto

Dövidrottens historia 200 år - dess utveckling och betydelse

Boken innehåller många idrottsliga historiska epoker. Boken beskriver även dövidrotten som folkrörelse med språklig och social betydelse. Dövidrotten var från början av 1800-talet till de nordiska dövskolorna där döva elever hade "kroppsrörelser" och andra fysiska aktiviteter. På 1830-1840-talet var det främst elevernas simövningar och -promotioner vid Manillaskolan som uppmärksammades i Stockholm.


Mesch, Urban & Johanna Mesch (2010). Dövidrottens historia 200 år - dess utveckling och betydelse. Eget förlag, Stockholm

ISBN: 978-91-86147-59-4

Pris: 250 kronor + porto

Folder

Nordiska Baltiska Dövidrottsförbundet. Samarbete är vår styrka samt några inblickar i NBDI:s historia. 40 sidor.

Text: Urban Mesch (2013). Finns även på finska.

Artiklar

Döv simhoppare i OS i Stockholm 1912

innehåller bl.a. 100-årsjubileet av Stadions invigning och genomförandet av OS i Stockholm 1912 "Solskensolympiaden". Den genom tiderna mest historiskt kände och samtidigt mest bortglömde döve idrottsmannen är utan tvekan Oskar Wetzell.

Text: Urban Mesch, 1 februari 2012. Se länken.

Kort historik

Familjeklubben Näckrosen. Mer än 25 år med familjeklubben.

Text: Urban Mesch (2013)

Utställning

Framställning av material och text till utställningen "SDI 100 år", Svenska Dövidrottsförbundet och Riksidrottsmuseet. Oktober 2013.

Se länken.

Beställning via kontaktformulär nedan. Ange bokens titel och antal.