Bok
 
 
 

Beställning via kontaktformulär. Ange bokens titel och antal.

 

The Deaf Sport Movement in Europe. Deaf Sport without Borders 

The European Deaf Sport Organisation (EDSO), formed 1983, is an umbrella organisation for the entire European sports movement for the deaf and hearing-impaired. EDSO consists of deaf national sport associations in 40 European countries. This book describes the development and significance of European deaf sport as well as its organizational development. The content is based on information from minutes, business reports, newspapers, EDSO bulletins and archive documents, and more importantly, on interviews with those involved in EDSO. The book offers an inspiring picture of the history of European cooperation in the form of competitions and sports meetings.

 

Urban Mesch och Johanna Mesch (2018).

ISBN: 978-91-983928-2-1

288 sidor. Pris 250 kronor + porto (25 Euros  + administration 5 Euros + postage)

 

Den medelpadska dövhistorien. Från Sundsvallsbranden till Sundsvallsbron

En bok erbjuder på en historisk återblick över det organiserade medelpadska dövsamhällets dryga 150 år. Det fanns en tidig Sundsvalls döfstumsförening som bildades år 1898 men som avvecklades efter något år. För 100 år sedan kom nuvarande MEdelpads dövas förening till. Dokumentationsarbetet av bokens mångåriga underlag ger ett intressant perspektiv på dövas regionala 100-åriga kulturhistoria i Medelpad. Läsaren får även ta del av olika människors livsberättelser avseende Medelpads dövsamhälle. Boken är rikt illustrerad i färg och svartvitt och innehåller många tidigare opublicerade bilder ur föreningens arkiv och privata album. 

Boken säljs i Medelpads dövas förening lokal för 380 kr. Ni kan beställa hem boken genom vår hemsida www.mdfkotte.se, där det finns mer information. Eller ta kontakt med Yvonne Modig på e-postadress yvonne.modig46@gmail.com. (Administrativ avgift tillkommer på hemleverans). 

 

Urban Mesch och Johanna Mesch (2018).

ISBN: 978-91-983928-1-4

380 sidor. Pris 380 kronor + porto

Den uppländska dövhistorien - Profiler, pionjärer och dövas föreningsliv i Uppland

Paret Urban och Johanna Mesch har skrivit en bok som erbjuder en historisk återblick om det uppländska dövsamhället under drygt 110 år, särskilt Uppsalas Läns Dövas Förening, Uppsala Läns Dövas Pensionärsförening, Motorkluben Upplandia, Idrottsklubben Adils, Uppsala dövas Sportfiskeklubb, Broby Dövas Idrottsklubb, Ungdomsklubben Kungsängsliljan, Uppsala Dövas Byggnadsförening och Uppsala dövstummas Schackklubb. Boken handlar mestadels om dövas självbestämmande, visioner, ledarskap, teckenspråksgemenskap och glädje samt om föreningslivet inom det uppländska dövsamhället samt hur föreningar bildades och utbecklades. 

Boken säljs på Dövas Hus i Uppsala för 400 kr. Ni kan beställa hem boken genom vår hemsida uldf.launchrock.com där det finns mer information. Eller ta kontakt med Dövas Hus på e-postadress, bok@uldf.se Administrativ avgift tillkommer på hemleverans. 

 

Urban Mesch och Johanna Mesch (2017). 

ISBN: 978-91-983928-0-7

344 sidor. Pris 400 kronor + porto

 

Sveriges Dövas Ungdomsförbund 50-årsjubileum 1966-2016 - pionjärer, ideelt engagemang och gemenskap

Boken bjuder på en kort tillbakablick på hur dövsamhället såg ut i slutet av 1890-talet och hur situationen för döva ungdomar sedan långsamt kom att förändras från och med att Sveriges Dövas Ungdomsförbund, SDUF, bildades 1966. En unik och viktig historisk dokumentation som beskriver minnesvärda epoker inom dövungdomsrörelsen i Sverige. Tidigare opublicerade bilder ur föreningens arkiv och privata album.

 

Charlotte Gustavsson och Urban Mesch (2016).

ISBN: 978-91-639-2476-7

312 sidor. Pris 299 kronor + porto

110 fantastiska år med Idrottklubben Surd

iIdrottsklubben Surd har under åren 1903–2013 engagerat sig och skapat en innehållsrik samva¬ro i dövidrottens värld där en teckenspråkig gemenskap betytt allt för döva breddidrottare och storstjärnor sedan klubben bildades 1903. Den förste ordföranden i Idrottsklubben Surd var Gösta Wiberg. Senare hade Carl Daniel Andersson haft ett stort inflytande inom dövidrotten och förbundsbildandet i Sverige, inte minst genom sitt kontaktnät med de nordiska länderna. Oscar Rydén var starkt involverad i internationella frågor och betydde mycket för Idrottsklubben Surd som haft skiftande öden genom åren. Allt började med ungdomarnas idrottsglädje som ledde till en framåtdrivande utveckling. Boken 110 fantastiska år med Idrottsklubben Surd ger en unik inblick i Idrottsklubben Surds historia, surdpokalen, dövidrottshjältar från svunnen tid och den göteborgska dövidrotten. Dessutom återfinns en mängd historiskt intressanta bilder i boken. 

Boken kostar 420 kr inklusive moms eller 44 Euro. Porto tillkommer. 

 

Christy Kristensson, Edit Steiner, Urban Mesch och Johanna Mesch (2015). 110 fantastiska år med Idrottsklubben Surd.

ISBN: 978-91-637-4 808-0

424 sidor. Pris 420 kronor + porto

 

Samarbete är vår styrka. Från Nordiska Dövstummas Idrottsförbund till Nordiska Baltiska Dövidrottsförbundet 1912-2012. 

Döva idrottsledare och idrottsmän har flyttat inom Norden men främst mellan Norge, Sverige, Finland, Danmark och senare Island. Det har påverkat och utvecklat dövidrotten inom respektive land, förbund och föreningar både idrottsligt och socialt. Allt började på ett initiativ av Idrottsklubben Surd i Göteborg. Några svenska döva idrottsmän från Surd åkte till Köpenhamn och tävlade mot den danska klubben Døvstumania. Den bestämda tidpunkten var den 9 september 1905.

C. Dan Andersson var idémakaren bakom tävlingarna om Surdpokalen som lade grunden till bildandet av Nordiska Dövstummas Idrottsförbund. Han avböjde sig uppdraget som ordförande men fortsatte idogt att arbeta och leda projektet 1906-1912. Hans Jörgen Jarlnaes (Hansen) blev förbundets förste ordförande 1912.

Boken ger en unik presentation av Nordiska Baltiska Dövidrottsförbundets utveckling, med de nordiska ländernas dövidrottsklubbar och också med ingång av de baltiska länderna sedan 1992. Nordiska Baltiska Dövidrottsförbundet är den äldsta organisationen i världen för personer med funktionsnedsättningar innan världsorganisationen International Committee of Sports for the Deaf (ICSD), tidigare Comité International des Sports des Sourds (CISS) som instiftades 1924.

 

Mesch, Urban & Johanna Mesch (2014). Samarbete är vår styrka. Från Nordiska Dövstummas Idrottsförbund till Nordiska Baltiska Dövidrottsförbundet 1912–2012. Eget förlag, Stockholm.

ISBN: 978-91-637-4807-3

368 sidor.

Pris: 400 kronor + porto

Den framstående idrottsmannen Johan Alfred Selenius Dahlström

Johan Alfred Selenius Dahlström (1863-1945) var en framstående nordisk döv idrottsman, både som professionell och tränare. Han föddes i Kristiania, idag Oslo, men bodde under sitt liv även i Stockholm och Köpenhamn. Efter att ha träffat och inspirerats av sin nio år yngre förebild Carl Werner, som på den tiden var en döv professionell konståkare, blev Alfred själv en framgångsrik långdistanslöpare som ofta tävlade i Kristiania och Stockholm.

 

Mesch, Urban & Johanna Mesch (2013). Den framstående idrottsmannen Johan Alfred Selenius Dahlström. Eget förlag, Stockholm

ISBN: 978-91-637-2599-9

Pris: 200 kronor + porto

Dövidrottens historia 200 år - dess utveckling och betydelse

Boken innehåller många idrottsliga historiska epoker. Boken beskriver även dövidrotten som folkrörelse med språklig och social betydelse. Dövidrotten var från början av 1800-talet till de nordiska dövskolorna där döva elever hade "kroppsrörelser" och andra fysiska aktiviteter. På 1830-1840-talet var det främst elevernas simövningar och -promotioner vid Manillaskolan som uppmärksammades i Stockholm.

 

Mesch, Urban & Johanna Mesch (2010). Dövidrottens historia 200 år - dess utveckling och betydelse. Eget förlag, Stockholm

ISBN: 978-91-86147-59-4

Pris: 250 kronor + porto

Artiklar

Dövidrott i backspegeln 

Idrott Historia Samhälle, SVIF-Nytt - Medlemsblad för svenska idrottshistoriska föreningen, #2 2018

 

Döv simhoppare i OS i Stockholm 1912

innehåller bl.a. 100-årsjubileet av Stadions invigning och genomförandet av OS i Stockholm 1912 "Solskensolympiaden". Den genom tiderna mest historiskt kände och samtidigt mest bortglömde döve idrottsmannen är utan tvekan Oskar Wetzell.

Text: Urban Mesch, 1 februari 2012. Se länken.

 

Folder

Nordiska Baltiska Dövidrottsförbundet. Samarbete är vår styrka samt några inblickar i NBDI:s historia. 40 sidor.

Text: Urban Mesch (2013). Finns även på finska.

Kort historik

Familjeklubben Näckrosen. Mer än 25 år med familjeklubben.

Text: Urban Mesch (2013)

Utställning

Framställning av material och text till utställningen "SDI 100 år", Svenska Dövidrottsförbundet och Riksidrottsmuseet. Oktober 2013.

 

Copyright © All Rights Reserved